Physical Education

Mr. Abbas Khan Khawar             B.P.Ed (UOK), M.Sc (Gomal), M. Phil

Director Physical Education

 

Military Staff

Capt. Arsalan Ali                        Adjutant

Hav. Umar Khan (CHM)

Hav. Waheed

Hav. Ibraheem Niazi

Hav. Hasham

Hav. Abid

Hav. Ilyas

Hav. Shabir

Hav. Uzwaan